top of page

Innoveren door kosten te besparen!

 

De economie trekt weer aan. Uw organisatie wil weer groeien, maar groei kost geld. Vraag is of dit geld al beschikbaar is om direct te kunnen investeren. Vaak is dat niet het geval. Hoe komt dat? En hoe maakt u vastzittend geld vrij uit uw organisatie, waarmee u uw ambities waar kunt maken?

In de loop van de tijd maken organisaties kosten, die vaak ieder jaar terugkomen. Na enkele jaren kan door diverse oorzaken niet meer duidelijk zijn waarvoor bepaalde kosten gemaakt worden.  Of is niet meer duidelijk waarom het bedrag nu een bepaalde hoogte heeft. De redenen voor het maken van deze kosten zijn niet langer verbonden met de oorspronkelijke reden. Echter, dit zorgt er wel voor dat uw organisatie een bepaald vast kostenpatroon heeft en dat vastzittende geld kunt u niet meer inzetten voor andere doelen, zoals groei en innovatie.

 

Het geld extern verkrijgen, bijvoorbeeld bij de bank, is met de huidige strenge financieringsregels ook niet altijd even gemakkelijk. Redenen genoeg dus om uw kostenpatroon tegen licht te houden, op een gestructureerde en bewezen manier.

 

Onderzoek laat zien dat veel organisaties 10 tot 15% van hun herhalende kosten bij nader inzien als “onnodig” kunnen bestempelen. 
 

Voorbeelden van herhalende kosten

 • Vaste contracten die onvoldoende worden uitgenut.

 • Prijsafspraken die al een tijd niet opnieuw zijn onderhandeld en vastgesteld.

 • Voorraden en andere ingekochte producten liggen onbenut op de plank. 

Stel uzelf deze vragen:
 • Wilt u besparen zonder een reorganisatie of kaasschaafbezuiniging?

 • Heeft u al een tijdje een duidelijk voelbaar maar niet nader onderzocht gevoel dat

 • Bent u ook benieuwd naar de omvang van uw verborgen kosten?

 • Heeft u groeiambities maar heeft u moeite met het regelen van investeringsbudget?

 • Wilt u uw verborgen kosten vrijmaken en herinvesteren in innovatie en groei?

 

Neemt u dan contact met mij op, ik kom graag met u erover van gedachten wisselen.

 

AANBOD: 
inventarisatieworkshop

Heb ik uw interesse gewekt? Maar heeft u nog twijfels over de impact van mijn werk? Dan daag ik u uit.! Ik kom graag een workshop bij u doen, waarin ik met u en uw team de eerste inventarisatie van besparingskansen zal doen.

 

Deze workshop kost normaal EUR 450,- en deze biedt ik u nu aan voor EUR 199,- (aanbod geldig in 2015). Vul hiervoor het onderstaande reactieformulier in.

Case study

Bij een zorginstelling bleek ook sprake te zijn van veel verborgen kosten. Toen de directie op zeer korte termijn geld moest vrijmaken voor de primaire functie, de zorg, zijn de daarom volgende stappen gezet:

 • Als eerste stap is met het management een krachtige workshop gehouden. Daarin is vastgesteld waar de meest waarschijnlijke besparingsopties zich bevonden en dat is aangevuld met mijn praktijkervaringen.

 • Initiële focus zou liggen op automatiserings-uitgaven en dan vooral op de inhuur van externe technici, de software licenties en op de vaste contracten voor telecom en IT-beheer.

 • De volgende stap bestond uit een korte validatie van de focusgebieden: zitten er echt onnodige posten in de genoemde besparingsopties? Dit liet zien dat de software licenties tamelijk recent al opnieuw en gunstig voor de zorginstelling heronderhandeld waren. Die kon van de lijst.

 • Dieper onderzoek naar de overblijvende kostenposten, met behulp van diverse LEAN technieken, liet zien dat inderdaad op externe inhuur van technici en op rekencentrum-kosten aanmerkelijk bespaard kon worden: tot 50% per post. Dat kwam neer op enkele tonnen per jaar.

 • Na enkele maanden waren de contracten met de telecomleverancier heronderhandeld en waren intern en extern betere afspraken gemaakt over de inzet van externe IT-medewerkers, waarmee de beoogde besparingen werden gerealiseerd. 

 

Het vrijgemaakte geld kreeg 2 herbestemmingen:

 • 70% ging naar de zorg

 • 30% ging naar strategische innovatie met behulp van ICT.

 

Twee vliegen in een klap, omdat de zorgverlening op deze manier NU en in de TOEKOMST zou worden geholpen met meer geld en met innovatie.

Bericht ontvangen!

bottom of page