top of page

Kostenlekkage Quickscan, 

In 7 stappen naar groeien door te besparen !!

Net als de economie wilt u weer groeien, maar groei kost geld. De banken staan nog steeds niet in de rij om u met een financiering te helpen en crowd funding inzetten lijkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Waarom gebruikt u niet eigen geld, dat u ongemerkt onnodig uitgeeft?

 

Onnodige kosten?

In de loop van de tijd maken organisaties kosten, waarvan na enkele jaren veelal niet niet meer duidelijk is waarvoor deze kosten nodig zijn. Of het is niet meer duidelijk waarom het bedrag nu een bepaalde hoogte heeft. De kosten lijken niet langer verbonden te zijn met de oorspronkelijke reden of het doel. Onnodige kosten kunnen bijvoorbeeld verborgen zitten in:

 • vaste contracten die onvoldoende worden uitgenut;

 • prijsafspraken die al een tijd niet opnieuw zijn onderhandeld en vastgesteld

 • voorraden en andere ingekochte producten die onbenut op de plank liggen.

 

Dat kosten zorgen ervoor dat er geld onnodig "vastzit" in uw bedrijf, geld kunt u niet meer inzetten voor andere doelen, zoals groei en innovatie. Dit geld kun u vrijmaken om daarmee uw groei zelf veel goedkoper te financieren. Maar hoe maakt u dit vastzittende geld vrij uit uw organisatie? Geld waarmee u uw ambities waar kunt maken?

 

Organisaties maken 15% onnodige kosten. Dat geldt ook voor u...
Kostenlekkage Quick Scan

Stelt u uzelf nu de volgende vragen?:

 • Heeft u al een tijdje een duidelijk voelbaar maar niet nader onderzocht gevoel dat het allemaal "teveel geld kost"?

 • Bent u ook benieuwd naar de omvang van uw verborgen kosten?

 • Wilt u besparen zonder een reorganisatie of kaasschaafbezuiniging?

 • Heeft u groeiambities maar heeft u moeite met het regelen van investeringsbudget?

 • Wilt u uw verborgen kosten vrijmaken en herinvesteren in innovatie en groei?

 

Leuk! Dan heb ik uw interesse kennelijk gewekt! In dat geval kom ik graag een workshop bij u doen, waarin ik met u en uw team de eerste inventarisatie van besparingskansen zal doen.

 

AANBOD: 
inventarisatieworkshop

Deze workshop van een dagdeel kost normaal EUR 450,- en deze bied ik u nu aan voor EUR 199,-. Als u hierin interesse heeft, vult u dan s.v.p. het onderstaande reactieformulier in? Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

In 7 stappen naar besparing

Redenen genoeg om uw kostenpatroon op een gestructureerde manier tegen licht te houden, als startpunt voor besparingen die leiden tot innovatie. De volgende 7 stappen hebben zichzelf in de parktijk bewezen:

 1. Inventariseer: verzamel alle besparingssuggesties, rijp en groen, die al enige tijd besproken worden zonder dat ze al zijn aangepakt;

 2. Focus: bepaal op welke gebied in uw organisatie de kansen voor het vinden van besparingen het grootst zijn: pak de grootste lekkages als eerste aan;

 3. Bevestig: ga een stapje dieper en check of de besparingskansen ook werkelijkheid kunnen worden. Reken ook uit of het behalen van besparingen echt geld oplevert en geen extra geld kost;

 4. Maak vrij: verwijder de onnodige kosten door bijvoorbeeld contracten open te breken of op te zeggen en door onnodige activiteiten uit processen te halen;

 5. Herinvesteer: zorg ervoor dat het geld dat nu vrijkomt doelgericht wordt geïnvesteerd in innovatie en groei;

 6. Bestendig: ontwikkel een “thermometer” waarmee het aangepakte kostengebied kan worden gemonitord op onnodige "teruggroei";

 7. Vier de successen en herhaal de stappen voor een ander kostengebied.

 

Kostenonderzoek loont!

Bij een zorginstelling heb ik deze stappen gevolgd, wat geleid heeft tot het halen van stevige besparingen in automatiseringsuitgaven, zoals de inhuur van externe technici, de software licenties en op de vaste contracten voor telecom en IT-beheer. Bij de eerste slag kon tot 50% per post bespaard worden.

Bericht ontvangen!

bottom of page