top of page

Nederlandse ondernemers kunnen meer groei halen uit verborgen kosten

Nederlandse ondernemers komen moeilijk aan extra kapitaal. Financieringsvoorstellen worden relatief vaak afgewezen en alternatieve financieringsbronnen zijn nog beperkt. Ondernemers beseffen nog te weinig dat zij verborgen kosten kunnen ombuigen voor investeringen in groei.

Volgens onderzoek van NL-Groeit kunnen ondernemers in het kleinbedrijf relatief moeilijk aan extra kapitaal komen (download staat hier). Het aantal leningsvoorstellen dat wordt afgewezen door financiers blijft hoog. Het aanbod van alternatieve financieringsbronnen, hoewel groeiend, is nog beperkt.

Dit terwijl voor veel ondernemers in het MKB veel geld weglekt aan uitgaven en kosten, die niet meer noodzakelijk zijn. Deze onnodige en vaak verborgen kosten kunnen worden omgebogen in investeringen voor groei en innovatie.

Hoe? Lees hiervoor verder op deze pagina

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page